หจก. พี.เอ็น.พี. คอนกรีต จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่นวัตกรรมการก่อรสร้างแบบใหม่ เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเสาคอนกรีตสำเร็จรูป P.N.P
รวดเร็ว ผิวหยาบฉาบติดง่าย น้ำหนักเบา สามารถก่อสร้างเสร็จไวทุ่นทั้งเงินและเวลา และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

P

เสาคอนกรีตสำเร็จรูป P.N.P

N

คุณสมบัติเสาคอนกรีตสำเร็จรูป

P

Tel. 081-477-4539 ,081-857-4545